Yer ve Gök Onarıcı Tasarım ve Eğitim Atölyesi, onarıcı tasarım ve ilişkili konularda, nitelikli uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kurumsal bir titizlikle verilmesine imkan sağlamak için bir grup tasarımcı ve eğitmenin işbirliğiyle kurulan ve yürütülen bir “şemsiye” tüzel yapıdır. Yer ve Gök, işbirliği içinde olduğu kurumlar ve kişiler arasından, talep edilen hizmetin, yapılacak işin, verilecek eğitimin içeriğine, bağlamına, konumuna ve ölçeğine uygun profesyonellerden oluşan takımları toplar, iş/eğitim sürecini tasarlar ve yürütür. Yer ve Gök talep ya da davet üzerine çalışabileceği gibi kendi belirlediği gündem ve önceliklere göre hizmet ve eğitim arzında da bulunabilir.

Onarıcı Tasarım Nedir?

Onarıcı tasarım (regenerative design), tasarıma süreç odaklı ve bütüncül bir yaklaşımı tanımlar. “Onarıcı” olarak Türkçeleştirilen “rejeneratif” terimi, kendi enerji ve ham madde kaynaklarını sağaltan, yenileyen veya canlandıran süreçleri tarif eden bir terimdir. Onarıcı tasarım, insan topluluklarının ihtiyaçlarını tabiatın bütünlüğüyle tümleyerek karşılayabilen bütüncül, dirençli ve haktanır sistemleri yaratmayı amaçlar.

Tasarıma tabi, dolayısıyla insan kültürünün parçası olan her sürecin oluşturulmasıyla ilgili olarak kullanılabilecek bu bütüncül yaklaşım, “sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan etik tasarım bilimi” olan permakültürün vazgeçilmez bir parçasıdır. Onarıcı tasarım yaklaşımı tarımdan (regenerative agriculture), mimarlığa (regenerative design in built environment) ve ekonomiye kadar birçok farklı alanda kullanılarak kültürün bütüncül olarak yeniden tasarlanmasına katkı sağlar.

Yer ve Gök, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü’yle permakültür ve ilgili eğitimleri bağlamında işbirliği içindedir. Enstitü’nün 2019 yılı eğitimlerinin kayıt ve organizasyonları tarafımızdan yapılmaktadır. 

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü eğitimlerinin detaylarını okumak ve ilgilendiğiniz eğitimlere kayıt yaptırmak için Eğitim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Yer ve Gök ilgili kişi ve kurumlara onarıcı sistemler yaratmak amacıyla tasarım danışmanlığı yapar. Bizimle iletişime geçmek ve danışmanlık hizmeti almak için Danışmanlık Hizmetlerimiz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.