Yer ve Gök, farklı ölçeklerde arazi, görünmez yapı ve insan kaynağı geliştirme amaçlı eğitim süreçlerinin tasarımını kapsayan danışmanlık hizmetleri verir.

Onarıcı Tasarım (regenerative design),, tabiattaki enerji verimliliğini temel alarak insan ve tabiat için fayda üreten, kullandığı kaynakları faaliyeti içinde iyileştiren ve geliştiren bir tasarım ve uygulama yaklaşımıdır.

Tasarıma tabi, dolayısıyla insan kültürünün parçası olan her sürecin oluşturulmasıyla ilgili olarak kullanılabilecek bu bütüncül yaklaşım, “sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan etik tasarım bilimi” olan permakültürün vazgeçilmez bir parçasıdır. Onarıcı tasarım yaklaşımı tarımdan (regenerative agriculture), mimarlığa (regenerative design in built environment) ve ekonomiye kadar birçok farklı alanda kullanılarak kültürün bütüncül olarak yeniden tasarlanmasına katkı sağlar.

Türkiye ve Türkiye dışında onarıcı tasarım danışmanlığı yapmış, bu konuda farklı coğrafyalardaki uygulama projelerinde çalışmış olan ekibimizden danışmanlık hizmeti almak için info(@)yergoktasarim.com adresine e-posta göndererek süreci başlatabilirsiniz.