Yer ve Gök, farklı ölçeklerde arazi, görünmez yapı ve insan kaynağı geliştirme amaçlı eğitim süreçlerinin tasarımını kapsayan danışmanlık hizmetleri verir.

Onarıcı tasarım (regenerative design), tasarıma süreç odaklı ve bütüncül bir yaklaşımı tanımlar. “Onarıcı” olarak Türkçeleştirilen “rejeneratif” terimi, kendi enerji ve ham madde kaynaklarını sağaltan, yenileyen veya canlandıran süreçleri tarif eden bir terimdir. Onarıcı tasarım, insan topluluklarının ihtiyaçlarını tabiatın bütünlüğüyle tümleyerek karşılayabilen bütüncül, dirençli ve haktanır sistemleri yaratmayı amaçlar.

Tasarıma tabi, dolayısıyla insan kültürünün parçası olan her sürecin oluşturulmasıyla ilgili olarak kullanılabilecek bu bütüncül yaklaşım, “sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan etik tasarım bilimi” olan permakültürün vazgeçilmez bir parçasıdır. Onarıcı tasarım yaklaşımı tarımdan (regenerative agriculture), mimarlığa (regenerative design in built environment) ve ekonomiye kadar birçok farklı alanda kullanılarak kültürün bütüncül olarak yeniden tasarlanmasına katkı sağlar.

Türkiye ve Türkiye dışında onarıcı tasarım danışmanlığı yapmış, bu konuda farklı coğrafyalardaki uygulama projelerinde çalışmış olan ekibimizden danışmanlık hizmeti almak için info(@)yergoktasarim.com adresine e-posta göndererek süreci başlatabilirsiniz.